• pan w okularach_lagarta
  • zawsze przygotowani lagarta
  • segregatory lagarta
  • idealny partner lagarta

Regulamin serwisu

Serwis prowadzony jest przez Lagarta sp z o.o. ul. Rakowiecka 39/8, 02-521 Warszawa.

Korzystając z naszej witryny możecie być Państwo pewni, że dokładamy szczególnej staranności, aby Państwa dane pozostały bezpieczne. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią regulaminu przed skorzystaniem z naszej witryny. Korzystając z niej akceptują Państwo jego warunki.

Podczas rejestracji poprzez formularz prosimy o podanie niezbędnej ilości danych potrzebnych do odpowiedzi na zapytanie, udostępnienia zamówionej usługi lub realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne. Abyśmy mogli wywiązać się z zadania dane podane podczas rejestracji powinny być aktualne i prawdziwe. Dane, w tym dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z wymogami prawa, szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, oraz ich modyfikacji.  Dane mogą być wykorzystane w celach związanych z realizacją zamówionych usług, odpowiedzią na zapytanie, lub w celach handlowych i marketingowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody. Dane osobowe nigdy nie są i nie będą udostępniane innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym, chyba że ich udostępnienie instytucjom publicznym wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa lub ich udostępnienie jest niezbędne do realizacji przez nas usług. Więcej informacji znajdziecie Państwo w polityce prywatności.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w polityce cookies. Nasza witryna może też zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik może po przejściu na inne strony zapoznać się z zasadami na nich obowiązującymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie były prawidłowe i pełne. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i skutki ich wykorzystania. W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody, w tym szkody ogólne, szczególne, uboczne lub skutkowe, wynikłe z użycia bądź niemożliwości użycia informacji (w tym za straty poniesione przez ciebie lub osoby trzecie), nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.

W miarę potrzeby możemy publikować poprawione i/lub nowe wersje niniejszego regulaminu. Nowe wersje będą napisane w formie podobnej do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach. Z chwilą zamieszczenia nowej wersji regulaminu na stronie, stara wersja straci moc obowiązującą na rzecz nowej, która odtąd będzie miała zastosowanie.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Lagarta sp z o.o. ul.Rakowiecka 39/8 02-521 Warszawa